Умови роботи (Договір-оферта)

Згідно статті 638 Цивільного кодексу України:

«1. Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору.

Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

2. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.»

Викладений нижче договір є офертою інтернет-магазину parsun.in.ua. Замовлення товару на сайті автоматично означає, що ви ознайомлені з умовами договору (оферти) та погоджуєтесь з ними.

Договір-оферта

Інтернет-магазин parsun.in.ua (далі – Продавець), та користувач сайту (далі – Покупець), разом – Сторони, дійшли згоди щодо усіх умов, та уклали цей Договір-оферту (далі – Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1 Продавець зобов’язується передати, а Покупець прийняти та оплатити товари, що замовлені через інтернет-магазин parsun.in.ua (далі – Товар).

2. Вартість товару та порядок розрахунків

2.1. Вартість товару згідно з цінами на сайті інтернет-магазину на момент здійснення замовлення Покупцем.

2.2. Вартість доставки Товару згідно розділу «Умови доставки» (parsun.in.ua/shipping/) на сайті інтернет-магазину.

2.3. Оплата здійснюється готівковими коштами або перерахуванням безготівкових коштів на рахунок Продавця.

2.4. У разі готівкової оплати при постачанні на умовах самовивозу, Покупець передає Продавцю готівкові кошти у сумі 100% від вартості Товару в момент отримання товару. Продавець разом з Товаром видає Покупцеві касовий чек. Зобов’язання Покупця вважаються повністю виконаними в момент передачі коштів Продавцю.

2.5. У разі готівкової оплати при постачанні на умовах доставки поштовими службами з післяплатою, Покупець передає 100% вартості Товару готівкою оператору поштової служби. Зобов’язання Покупця вважаються повністю виконаними в момент передачі коштів оператору поштової служби.

2.6. При безготівковому розрахунку Покупець сплачує попередню оплату у розмірі 100% від вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця. Обов’язки покупця по оплаті Товару вважаються виконаними у момент зарахування повної суми коштів на рахунок Продавця.

2.7. При оформленні послуги «Оплата частинами» (доступна для клієнтів «Приватбанк» і «Монобанк») Покупець несе фінансові зобов’язання перед фінансовою установою (банком) в якій оформлено послугу.

2.8. Покупець має право відмовитись від оплати товару у будь-який момент без узгодження з Продавцем та пояснення причин.

3. Порядок постачання Товару

3.1. Товар Покупцю поставляється на умовах самовивозу або поштовими службами.

3.2. При самовивозі Продавець поставляє товар до одного зі своїх пунктів видачі товару. Терміни постачання та адреса точки видачі, з якої Покупець забиратиме Товар, узгоджується Покупцем з менеджером Продавця.

3.3. За умови доставки поштовими службами Продавець зобов’язаний в узгоджені з Покупцем терміни відправити Товар. Продавець не несе відповідальності за втрату Товара поштовими службами та терміни доставки. Вимоги цього Договору вважаються виконаними Продавцем у момент передачі Товару поштовій службі.

3.4. Умови оплати товару при доставці поштовими службами визначається окремо для кожного Товару і узгоджується з Покупцем окремо.

4. Відповідальність сторін

4.1. Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

5. Якість товару

5.1. У зв’язку з різною передачею кольору моніторами та мобільними пристроями колір Товару може відрізнятись від світлин на сайті інтернет-магазину.

6. Умови гарантії

6.1. На всю продукцію, представлену в інтернет-магазині діє гарантія.

6.2. Термін гарантії для кожного товару вказаний на сторінці з даним товаром.

6.3. Ремонт Товару або його заміна протягом терміну дії гарантії здійснюється згідно з чинним законодавством України.

7. Права та обов’язки сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

7.1.1. Згідно Закону України «Про захист персональних даних» не розголошувати будь-які персональні дані Покупця без його згоди.

7.1.2. Надавати Покупцеві повну інформацію про Товар до оформлення замовлення через інтернет-магазин parsun.in.ua. Інформація надається через сайт інтернет-магазину, а у випадку недостатності такої інформації, за допомогою телефонних консультацій з менеджером інтернет-магазину. Консультації надаються безкоштовно та у рамках тих питань, що стосуються Товару, та процедури оформлення замовлення.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. Змінити цей Договір в односторонньому порядку до моменту оформлення замовлення Покупцем.

7.3. Покупець зобов’язаний:

7.3.1. До моменту оформлення замовлення ознайомитись з текстом Договору (parsun.in.ua/terms-and-conditions/), умовами доставки (parsun.in.ua/shipping/) та умовами оплати.

7.3.2. Здійснити оплату згідно розділу 2 Договору.

7.3.3. Надати достовірні особисті та контактні дані, а саме: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, адресу електронної пошти.

7.4. Покупець має право:

7.5. У разі післяплати відмовитись від приймання товару та, відповідно, його оплати.

7.6. Повернути товар у 14-денний термін згідно з Законом «Про захист прав споживачів». У цьому випадку Продавець повертає Покупцю сплачені за Товар кошти. Повернення Товару можливе тільки якщо він не був у використанні, збережена повна комплектація, не пошкоджено ані сам Товар, ані упаковку, збережені всі його споживацькі властивості. Вартість повернення товару оплачує покупець. Повернення Товару можливе лише за наявності касового чеку.

8. Форс-мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов’язань Сторонами за цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені тощо.), обставини суспільного життя (воєнні дії, надзвичайні стани, страйки, епідемії тощо.), заборонні заходи державних органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю тощо.). Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна з сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

9. Термін дії Договору

9.1.Цей Договір діє з моменту звернення Покупця до інтернет-магазину parsun.in.ua та оформлення замовлення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

Всі результати пошуку